UAB „Žvėryno klinika“ antikorupcinė programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais teisės aktais. Ja siekiama užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams, šalinti korupcijos apraiškas bei skatinti įstaigos darbuotojų pilietiškumą ir netoleranciją šiam reiškiniui.

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą.

UAB „Žvėryno klinika“ administracija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos klinikoje tikslais.

Jei UAB „Žvėryno klinika“ susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el.p. zvk.pavaduotoja@gmail.com arba tel. (8 5) 275 80 87

 


 .